За мен

Аз съм Мария Томпсън. В моя сайт ще можете да поръчате моите услуги и консултации в областта на социалното подпомагане и осигурителните въпроси в Обединеното кралство. Още информация за мен вижте по-долу. 

На тази страница

Обща информация

Живея и работя в Обединеното кралство от 2006-та година. Съавтор съм на книгата “Наръчник за живота във Великобритания”(2014) и много години съм била администратор на сайта www.bghelp.co.uk. В последните години специализирам и консултирам по въпроси от социалната и осигурителната сфера в Обединеното кралство – всичко свързано с помощи, пенсии, осигуровки, социални жилища и др. подобни въпроси. Професионален преводач, извършвам сертифицирани преводи, работила съм като медицински преводач в NHS (британската национална здравна служба), както и с много държавни и неправителствени организации в Обединеното кралство и в други страни.  

Какви услуги и консултации?

Работя в следните области:

 • Социални помощи, обезщетения, надбавки и др.п.;
 • Пенсиониране и осигурителни въпроси в Обединеното кралство;
 • Социални жилища;
 • Проблеми със социалните служби, свързани с деца;
 • Други въпроси, свързани с живота в Обединеното кралство.
 

Защо да се обърнете към мен?

 • защото съм квалифицирана и непрекъснато поддържам квалификацията си в съответствие с последните промени
 • защото имам регистрация в Disclosure and Barring Services и това ми позволява да работя с уязвими групи хора
 • защото се отнасям с уважение към всеки клиент, независимо от образование, професия, раса или други индивидуални особености
 • защото се старая да вляза в положението на всеки клиент и да намеря най-доброто решение за него.
 • защото всичко казано по време на моите консултации и услуги е абсолютно поверително
 • защото полагам необходимите законови усилия за опазване на личната информация на всеки клиент
 • защото работя от виртуален офис и можете да получите услуга и консултация от удобството на Вашия дом

Последни квалификации в областта на социалното подпомагане

 • м. януари 2021 г. – “Социални помощи за граждани на ЕС след 1 януари 2021 (брексит)”
 • м. януари 2021 г. – “Социално подпомагане при ограничена работоспособност” (временна или дълготрайна – аналог на българските инвалидни пенсии)
 • м. март 2021 – PIP (допълнителна помощ при инвалидност или дългосрочно заболяване и нужда от чужда помощ)
 • м. май 2021 – помощи за възрастни хора (в пенсионна възраст) – Pension Credit и Attendance Allowance
 • м. септември и октомври 2021 – опреснителен курс за промените в социалното подпомагане през последните месеци и от октомври 2021
 • м. ноември 2021 – DLA и SDP – помощи поради инвалидност или специални нужди за деца
 • м. март 2022 – универсален кредит в дълбочина (опреснителен курс).
 • м. септември  и м. октомври 2022 – опреснителни курсове за новостите в областта на социалното подпомагане
 • януари 2023 – опреснителен курс по счетоводство с HMRC.
 • януари, февруари, март, април 2023 – опреснителни курсове за новостите в областта на социалното подпомагане.
 • януари 2023 г. – курс “Социално подпомагане на младежи”
 • април 2023 г. – “Универсален кредит – организирана миграция”
 • май 2023 г. – опреснителен курс за новостите в социалното подпомагане.
 • май 2023 г. – “Универсален кредит – “управлявана миграция”
 • юни 2023 г. – “Социални помощи за студенти”
 • юни 2023 г. – “Пенсии в Обединеното кралство: Държавна пенсия и частни пенсии: Defined Benefit Scheme, Defined Contribution Scheme”
 • юли 2023 – „Социални помощи за граждани на ЕС в Обединеното кралство – в дълбочина.“ Последни промени в резултат на съдебни дела в помощите при инвалидност и семейните помощи. 
 • август 2023 – „Социални помощи за студенти“
 • септември 2023 – „Частни пенсии в Обединеното кралство“
 • септември 2023 – „Новости в социалното подпомагане“
 • октомври 2023 – „Преценка на работоспособността в Обединеното кралство“
 • ноември 2023 – „Универсален кредит – особености при съобщаването на промени“
 • декември 2023 – „Новости в социалното подпомагане“
 • март 2024 – опреснителен курс по DLA и SDP – помощи поради инвалидност или специални нужди за деца
 • април 2024 – лица с „Комплексни нужди“ при подпомагането в Обединеното кралство 
 • април 2024 – „Новости в социалното подпомагане в UK“

Контакти и референции

Контакти
Отзиви

Контакти

Социални мрежи

Работно време с клиенти