Други услуги

Услуги

Кредитен рапорт
Проверка на договор за наем
Проблеми с битови и други сметки в споделени квартири (shared houses)
Проверка и поправка на кредитно досие
Сертификат при липсваща здравноосигурителна карта
Здравноосигурителна карта
Превод на документи
Подготовка за интервю за работа
Сертификат2

Консултации

Съдействие за съставяне на мотивационно писмо
Съдействие за съставяне на трудова автобиография – CV