Помощи, пенсии, осигуровки и документи с Мария Томпсън

Проверка на помощите
Универсален кредит: кандидатстване
Детски надбавки – Child Benefit (кандидатстване)
Обезщетение при безработица
Проверка дали имате право на майчинство
Майчинство - Maternity Allowance
Помощ за пенсионери - Pension Credit
PIP - помощ при инвалидност/заболяване
Проверка за помощи при заболяване / инвалидност
Помощ при намалена работоспособност
Помощ за пенсионери - Pension Credit
Кандидатстване за българска пенсия в UK
Кандидатстване за британска пенсия
Консултация по пенсионни и осигурителни въпроси
Универсален кредит: кандидатстване
Как да отчитаме доходите си пред универсалния кредит? (обучение)
Допълнително съдействие за Универсален кредит
Допълнителна помощ при кандидатстване за детски надбавки
Проверка на подадена молба за детски надбавки (Child Benefit)
Консултация при напускане на UK
Кандидатстване за документ за осигурителен стаж от Обединено кралство
Кандидатстване за документ, че сте осигуряван в Обединеното кралство – U1
Връщане на данъци при напускане на UK
Кредитен рапорт
Проверка на договор за наем
Проблеми с битови и други сметки в споделени квартири (shared houses)
Проверка и поправка на кредитно досие
Сертификат при липсваща здравноосигурителна карта
Здравноосигурителна карта
Превод на документи
Подготовка за интервю за работа
Сертификат2
Съдействие за съставяне на мотивационно писмо
Социални помощи - Benefits
Проверка на помощите
Универсален кредит: кандидатстване
Детски надбавки – Child Benefit (кандидатстване)
Обезщетение при безработица
Проверка дали имате право на майчинство
Майчинство - Maternity Allowance
Помощ за пенсионери - Pension Credit
При инвалидност / заболяване
Помощ при намалена работоспособност
Проверка за помощи при заболяване / инвалидност
PIP - помощ при инвалидност/заболяване
Пенсиониране, помощи
Консултация по пенсионни и осигурителни въпроси
Кандидатстване за британска пенсия
Кандидатстване за българска пенсия в UK
Помощ за пенсионери - Pension Credit
Съдействие след подадена молба
Как да отчитаме доходите си пред универсалния кредит? (обучение)
Допълнително съдействие за Универсален кредит
Допълнителна помощ при кандидатстване за детски надбавки
Проверка на подадена молба за детски надбавки (Child Benefit)
При напускане на UK
Консултация при напускане на UK
Кандидатстване за документ за осигурителен стаж от Обединено кралство
Кандидатстване за документ, че сте осигуряван в Обединеното кралство – U1
Връщане на данъци при напускане на UK
Други услуги
Кредитен рапорт
Проверка на договор за наем
Проблеми с битови и други сметки в споделени квартири (shared houses)
Проверка и поправка на кредитно досие
Сертификат при липсваща здравноосигурителна карта
Здравноосигурителна карта
Превод на документи
Подготовка за интервю за работа
Сертификат2
Съдействие за съставяне на мотивационно писмо

Популярни услуги

Майчинство - Maternity Allowance
Проверка дали имате право на майчинство
Проверка на подадена молба за детски надбавки (Child Benefit)
Обезщетение при безработица
Детски надбавки – Child Benefit (кандидатстване)
Универсален кредит: кандидатстване

Популярни консултации

Кандидатстване за британска пенсия
Съдействие за съставяне на мотивационно писмо
Съдействие за съставяне на трудова автобиография – CV
Допълнително съдействие за Универсален кредит
Допълнителна помощ при кандидатстване за детски надбавки

Всички услуги и консултации

Социални помощи - Benefits
При инвалидност/заболяване
Пенсиониране, помощи
Съдействие след подадена молба за помощи
При напускане на UK
Други услуги

Полезно

Допълнителна помощ

❓Често задаван въпрос: Ще има ли плащания от програмата Cost of Living през 2024-25 данъчна година❓

Screenshot_20240711_113502_TikTok

Какво да правите, ако ви удържат прекалено много данък?

Copy of Ново

Как да си върна таксите или данъците?

Медицинско лечение в България

Планирано лечение в България, за сметка на британското здравеопазване по маршрута S2 след 1 януари 2021

Ново

Още лекарства без рецепта в Англия