Проверка за помощи при заболяване / инвалидност

Кога може да се получават помощи при заболяване или инвалидност?

При здравословни проблеми в Кралството могат да се отпуснат помощи, когато е налице едно или повече от следните неща:

  1. Заболяването пречи да се работи;
  2. Поради заболяване човекът или семейството му остава с ниски доходи;
  3. Заболяването инвалидизира и човек има нужда от чужда помощ или специално оборудване, за да се обслужва в ежедневието или да се придвижва

Коя помощ мога да получавам?

Само помощите, свързани със заболяване/инвалидност в момента са 10-тина, и освен това още и други – на доизживяване, за които не може да се кандидатства. Обикновено човек може да се класира за 1 до 3 от тях.

Тази услуга ще Ви отговори на въпроса имате ли право на помощи, какви и какви суми бихте получавали.

Подходяща е за Вас, ако:

  • живеете със или без партньор/-ка.
  • имате заболяване или инвалидност, което Ви пречат да работите
  • имате заболяване или инвалидност, които Ви затрудняват да се самообслужвате в ежедневието Ви и имате нужда от чужда помощ (няма значение дали я получавате)

Индивидуална проверка при специалист може да поръчате, като натиснете тук.
Данни за консултанта може да видите, като натиснете тук. 

Начин на провеждане на проверката – по телефона или по Viber/Whatsapp/Messenger

Свързани услуги

PIP - помощ при инвалидност/заболяване
Помощ при намалена работоспособност

Контакти

Социални мрежи

Работно време с клиенти

Контакти

Социални мрежи

Работно време с клиенти