PIP – помощ при инвалидност/заболяване

Какво е PIP (Personal Independence Payment)?

Това е помощ за хора, които имат нужда от чужда помощ или специално оборудване поради заболяване/инвалидност. Тя може да помогне за покриване на допълнителните разходи за живот, ако имате едновременно:

  • Дългосрочно увреждане (инвалидност) или физическо или психическо състояние  и
  • Затрудненията Ви при извършването на определени ежедневни задачи или придвижването Ви са такива, че да се нуждаете от чужда помощ или специално оборудване (помощни средства)

 PIP не зависи от това, дали работите, дали имате спестявания или получавате повечето други помощи.

Колко ще получите

Размерът на плащането за лична независимост (Personal Independence Payment – PIP), което ще получите, зависи от това колко трудно се справяте:

  • с ежедневните си дейности по личното си обгрижване
  • с придвижването си

PIP се състои от две части:

  • част, свързана с ежедневния живот – ако се нуждаете от помощ при изпълнението на ежедневното Ви обгрижване
  • част за придвижване – ако се нуждаете от помощ за придвижване

Може да имате право и на частта за придвижване не само при физически затруднения, а и ако имате затруднения с придвижването поради умствени или психични проблеми, като например тревожност.

Как да разбера отговарям ли на тези условия?

Поръчайте индивидуална проверка при специалист за това, дали отговаряте на условията за PIPТя ще отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви даде яснота с какво е свързано кандидатстването за PIP, как протича, какво може да помогне консултантът и какво ще трябва да направите Вие. Можете да поръчате проверка за това и за друг човек. 

Размери на PIP

От 6 април 2024 до 5 април 2024 г. може да получите:
За частта за ежедневните дейности:

  • £72.65 на седмица при по-ниския седмичен размер (£314.90 на месец) или
  • £108.55 на седмица при по-високия размер (£470.38 на месец)

За частта за мобилност:

  • £28.70 на седмица при по-ниския седмичен размер (£124.37 на месец) или
  • £75.75 GBP на седмица при по-високия седмичен размер (£328.25 на месец)

PIP не се облага с данъци. Сумата, която получавате, не се влияе от другите Ви доходи или спестявания.

 Как да поръчам кандидатстване? 

За тази помощ се кандидатства по различен начин в различните части на UK. Ако ползвате услугата „Проверка на помощите“, консултантът  ще Ви каже кой начин е подходящ за Вас.

Ако не  ползвате услугата „Проверка на помощите“, може да поръчате час за фактическото кандидатстване, като натиснете тук. 
ВНИМАНИЕ: Тази помощ е много специфична и с точно определени рамки. Отпускането й много се различава от аналогичните помощи в България. Кандидатстването е свързано с описване на това, как Вашата инвалидност или здравословното Ви състояние се отразява на живота Ви и след това – с явяване на „комисия“. Преди да направите поръчка, моля, свържете се с консултанта на телефон 079 202 00 707,  ако не сте ползвали услугата „Проверка на помощите“.

Свързани услуги

Проверка за помощи при заболяване / инвалидност
Помощ при намалена работоспособност

Контакти

Социални мрежи

Работно време с клиенти

Контакти

Социални мрежи

Работно време с клиенти