Допълнителна помощ при кандидатстване за детски надбавки

Защо се налага допълнителна помощ?

Често след кандидатстване за детски надбавки (Child Benefit)  получавате писмо с въпроси и допълнителни формуляри за попълване.  С тях и с допълнителни документи трябва да докажете, че имате право на детски надбавки, като граждани от ЕС.

От отговорите Ви зависи дали ще Ви бъдат отпуснати детските надбавки и колко време ще чакате за тях. Освен това, информацията ще бъде споделена с други министерства и отдели, затова е много важно отговорът на това писмо и предоставената информация да бъдат структурирани правилно и прецизно, за да се избегнат бъдещи проблеми.

Колко струва услугата?

За клиенти, подали молба за детски надбавки чрез нас

Безплатно:  обсъждаме писмото с клиента и даваме устен съвет какво да изпратите като доказателство и как да отговорите на писмото. Свържете се с консултанта на 079 202 00 707.

За всички клиенти

ПОПЪЛВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ФОРМУЛЯР

Може да изберете консултация до 30 минути или до 1 час. По ваша преценка може ние да попълним формуляра в разговор с Вас или Вие да изберете да обсъдите с нас само тези части, в които не сте сигурни. Може да изберете консултантът да прегледа попълнена от Вас бланка и да даде съвети да промяната на отговорите или да допълни отговори, в които не сте сигурни.

За да изберете час и да поръчате, НАТИСНЕТЕ ТУК Необходимо е да ни изпратите сканиран формуляра на [email protected]  Как да сканирате документа.

СЪСТАВЯНЕ НА ПИСМО-ОТГОВОР

Поръчайте консултация до 1 час от горния линк.  Ако ползвате консултация за попълване на формуляр и времето не стигне за написването на писмото, ще се наложи да доплатите допълнително между £40 и £60, в зависимост от съдържанието на писмото. Консултантът ще Ви уведоми за това предварително.

СВЪРЗВАНЕ С ОФИСА НА ДЕТСКИТЕ НАДБАВКИ ЗА ПРОВЕРКА

 За поръчка, НАТИСНЕТЕ ТУК

Необходимо е титулярът на молбата (този, от името на когото са пуснати детските) да е на телефона заедно с консултанта и да потвърди самоличността си с няколко кратки отговора. Ще получите пълни инструкции за това.

ОБЖАЛВАНЕ НА ОТКАЗ ЗА ДЕТСКИ

Поръчайте консултация, за да разберете какви са шансовете Ви за обжалване и как да се направи това, като НАТИСНЕТЕ ТУК.

 

Повечето от таксите за допълнителни услуги са по-малки от месечната сума, която ще се получи при одобряване на детските надбавки. През 2021-2022 г. получаваните суми са следните:

  • £21.15 на седмица за първо  дете (£91.96 на месец, изплащат се на 4 седмици по £84.60 или £1,099.80 на година);
  • £14 на седмица за всяко следващо дете (£60.88 на месец, изплащат се на 4 седмици по£56 или £728 на година).

Свързани услуги

Проверка на подадена молба за детски надбавки (Child Benefit)
Допълнително съдействие за Универсален кредит
Как да отчитаме доходите си пред универсалния кредит? (обучение)

Контакти

Социални мрежи

Работно време с клиенти

Контакти

Социални мрежи

Работно време с клиенти