Допълнително съдействие за Универсален кредит

Ако имате проблем с универсалния си кредит, след като сте кандидатствали – потърсете помощ от специалист, квалифициран специално да работи с тази помощ и с много опит – доверете се на нас!

I. Консултации и услуги при проблеми с универсалния Ви кредит.

За месечно и друго отчитане, текуща поддръжка и запознаване с правилата вижде по-долу.

Какво можем да направим за вас?

 •  да отговорим на всичките Ви въпроси, свързани с универсалния кредит
 • да проверим дали молбата Ви е подадена правилно, така че да получавате всички пари, които Ви се полагат
 • Ако има проблем, ще проверим какво е ставало дотук с универсалния Ви кредит
 • да Ви кажем какви са вариантите за решение на проблема
 • да Ви помогнем да изпълните решението.
Как ще получите помощта ни?

Можете да изберете ден и час от свободните към момента в графика, като натиснете подходящия линк (отправка) по-долу. Ще може да изберете и начина за плащане – с отделно предварително плащане или едновременно, заедно със запазването на часа.

Колко ще платите?

Таксата зависи от това, какво и на кой етап трябва да се свърши:

=> Консултация при сериозен проблем с  универсален кредит (отказ да получавате универсален кредит, спрени плащания, пълна проверка на молбата, връщане на пари и др. подобни)–£80 – поръчайте тук

=> Консултация за проверка и максимализиране на сумата от универсалния кредит- до 1 час, £76: преглед на молбата, какво е направено дотук, проверка дали сумата може да бъде увеличена, помощ при избор на решението. За да видите календара и да поръчате, НАТИСНЕТЕ ТУК. 

=> Консултация при други проблеми с универсалния кредит– до 1 час, £66: преглед на молбата, проверка на какво се дължат проблемите, какво е направено дотук, помощ при избор на решението и съдействие за решаването на проблема. За да видите календара и да поръчате, НАТИСНЕТЕ ТУК. 

=> Консултация при 1 проблем с универсалния кредит – £46 – до 30 мин.:  проверка на проблема, какво е направено дотук, помощ при избор на решението и съдействие за решаването му (в рамките на избраното от Вас време). За да видите календара и да поръчате, НАТИСНЕТЕ ТУК. 

(Не се отнася за добавяне на партньор/-ка или съпруг/-а или за изваждането им от молбата и за сериозните проблеми, описани по-горе).

=> Обжалване и обжалване при неправилно решение на универсален кредит – £80 – натиснете тук  

 =>Попълване на формуляр UC50 при заболяване/инвалидност (24 страници) – £80 на час – натиснете тук

————————————————————–

II. Текущо отчитане на приходите и разходите на самоосигуряващи се лица (self-employed) и директори на Limited company.

За всички услуги се издават фактури за признати разходи

=> Еднократно месечно отчитане на самоосигуряващо се лице или директор на Limited Company при подадена информация в цифри – £45,

=> Еднократно месечно отчитане на самоосигуряващо се лице или директор на Limited Company при подадена информация в снимков материал – £55

=> Абонаментно ежемесечно отчитане на доходите (ще бъде добавен отделен линк)

III. Текущо управление на универсален кредит.

Може да поръчате текущо управление на универсалния кредит, след като са решени проблемите към момента. Ако има нерешени проблеми, първо поръчайте услуга от т. I.

=> Текуща поддръжка на универсалния кредит (базова услуга)£40. Тя включва:

 • извършване на необходимото при получено съобщение от клиента.
 • Консултантът няма задължението да проверява редовно универсалния кредит, това остава задължение на клиента.
 • Не включва разговори със служителите от универсалния кредит и месечно отчитане.

=> Текуща поддръжка на универсалния кредит (разширен вариант) – £50. Включва:

 • Ежеседмична проверка на универсалния кредит от консултанта и извършване на необходимото
 • Извършване на необходимото при получено съобщение с клиента
 • Не включва разговори със служителите от универсалния кредит.
 • Не включва месечно отчитане на приходи и разходи.

=> Текуща поддръжка на универсалния кредит (базова услуга с отчитане)£66. Тя включва:

 • Извършване на необходимото при получено съобщение от клиента.
 • Месечно отчитане по подадени данни от клиента чрез бланка.
 • Консултантът няма задължението да проверява редовно универсалния кредит, това остава задължение на клиента.
 • Не включва разговори със служителите от универсалния кредит

=> Текуща поддръжка на универсалния кредит (разширен вариант с отчитане) – £75 Включва:

 • Ежеседмична проверка на универсалния кредит от консултанта и извършване на необходимото.
 • Извършване на необходимото при получено съобщение от клиента
 • Месечно отчитане на приходи и разходи по подадени данни от клиента с бланка
 • Не включва разговори със служителите от универсалния кредит.

За да уговорите абонамен, се свържете с консултанта на тел./Viber/WhatsApp +447920200707 или на [email protected]

IV. Правила на универсалния кредит

Тази услуга е подходяща за клиенти, които сами са подали или ще подават молба за универсален кредит или са получили съдействие от друг, но не са запознати с основните правила на универсалния кредит – какво трябва и не трябва да се спазва, как се изчисляват сумите от универсалния кредит и др. п.

=> САМОСТОЯТЕЛНО ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛАТА: как става одобрението за универсален кредит, от какво зависи колко ще получавам и какви правила трябва да спазвам, за да не ми спрат универсалния кредит и да не се наложи да връщам пари? (самостоятелно обучение по подготвени от нас материали) – £40 

ЗА ДА ПОРЪЧАТЕ,  НАТИСНЕТЕ ТУК.

=> САМОСТОЯТЕЛНО ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛАТА ПЛЮС ЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ В САЙТА НА УНИВЕРСАЛЕН КРЕДИТ – освен горната услуга, ще получите и лична консултация, ще Ви покажем как да управлявате профила си, кое къде се намира, коя опция за какво да ползвате  – £65.
ЗА ДА ПОРЪЧАТЕ, 
 НАТИСНЕТЕ ТУК.

2. ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ (за самостоятелно заети лица и за работещи през компания – self-employed или Limited Company – с фактура за бизнес разход

=> САМОСТОЯТЕЛНО ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛАТА(за поръчка натиснете тук)Как да отчитате сами доходите си, ако сте самоосигуряващи се лица (Self-employed) или работите през Limited Company (самостоятелно обучение по подготвени от нас материали) – £45
=> ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛАТА +ЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ (за поръчка натиснете тук) – 
освен обучението от горната услуга, ще получите лична консултация за конкретните Ваши обстоятелства  – £85. 

=> САМО КОНСУЛТАЦИЯ (за поръчка натиснете тук):

 • Лична консултация в рамките на 1 час – £60
 • Лична консултация в рамките на половин час – £45

За всички услуги може да поискате фактура и тя да се признае за служебен разход за бизнеса Ви, ако сте самоосигуряващо се лице или директор на компания.

Свързани услуги

Допълнителна помощ при кандидатстване за детски надбавки
Как да отчитаме доходите си пред универсалния кредит? (обучение)
Проверка на подадена молба за детски надбавки (Child Benefit)

Контакти

Социални мрежи

Работно време с клиенти

Контакти

Социални мрежи

Работно време с клиенти