Кредитен рапорт

Кредитният рапорт от Обединеното кралство често се ползва, за да можем да докажем, че нямаме задължения към банки или други финансови институции в Обединеното кралство. Той може да служи и за да видите какъв е кредитния Ви рейтинг – това е ориентир доколко лесно може да получите заем, ипотека или покупка на кредит. Може да служи за представяне пред българска банка, за да бъде отпуснат кредит.

Колко струва услугата и какво получавам?

  • £150 – кредитен рапорт онлайн. Получава се в края на консултацията, по имейл или разпечатано по пощата. Трябва да може да потвърдите вярно данните за себе си, които могат да имат финансовите институции за Вас.
  • £79 – получавате приготвено искане за кредитен рапорт, готово за подпис и изпращане. Готовият кредитен рапорт обикновено получавате в 7 дни след изпращането на искането. В някои случаи, ако се налагат допълнителни проверки, срокът може да е по-дълъг.

 Свързани услуги

Консултация за подобряване на кредитен рейтинг (натиснете тук, отваря се нова страница)

Проверка на кредитен рейтинг и консултация за подобряването му (натиснете тук, отваря се нова страница)

Свързани услуги

Подготовка за интервю за работа
Проверка и поправка на кредитно досие
Здравноосигурителна карта
Проверка на договор за наем
Проблеми с битови и други сметки в споделени квартири (shared houses)
Съдействие за съставяне на мотивационно писмо

Контакти

Социални мрежи

Работно време с клиенти

Контакти

Социални мрежи

Работно време с клиенти