Превод на документи

Всички мои преводи се изпълняват според британските изисквания към преведените документи, с максимално възможна визуална близост до оригинала.

Всички преводи са на бланка на преводача, сертифицирани с печат и декларация за компетентност на преводача и истинност на превода.

Моля, имайте предвид, че легализация на документи, издадени в България, не може да се направи в Обединеното кралство, тя трябва да се направи в България. В повечето случаи обаче не се налага документите да бъдат легализирани.

Цената на услугата зависи от качеството на изпратеното копие на документа за превод, от срока, за който трябва да бъде преведен документа, както и от дължината на превода (в думи).

Как да поръчате превод? 

 • изпратете копие  на документа с добро качество по имейл на [email protected]  и да напишете къде искате да представите документа.
 • получете оферта за цена и срок
 • заплатете таксата.

Колко струва услугата?

Точната цена и срок за изпълнение на поръчката ще получите по имейл, след като изпратите копие на документа/-ите за превод на [email protected]

Ориентировъчни цени, при добро качество на документа за превод и за неспешни поръчки:

 • Цената за превод до 1 страница по типова бланка – акт за раждане, брачно свидетелство, свидетелство за съдимост – 35 паунда, плюс пощенските разходи, ако са необходими (вижте по-долу);
 • Диплома за начално образование – £60;
 • Диплома за средно образование – £60;
 • Приложение към диплома за средно образование – £60
 • Свидетелство за професионална квалификация – £60;
 • Диплома за висше образование – £75;
 • Приложенията към дипломата могат да имат различна цена в зависимост от обема на текста и форматирането.
 • Епикриза и други медицински документи – цената започва от £70
 • Съдебно решение – от £80
 • Други документи – моля, изпратете на [email protected] и поискайте оферта.

 

При комбинация от няколко документа е възможна отстъпка. Моля, изпратете документите на [email protected] за оферта.

Допълнителна такса за разпечатване, подготовка и изпращане на документ:

При изпращане на готовия превод по имейл, с печат и електронен подпис на преводача няма допълнителна такса. Този начин е подходящ, когато клиентът ще изпраща превода по интернет или желае да си го разпечата сам.

Ако клиентът предпочита да получи превода на хартия, с мокър подпис на преводача и скрепен за разпечатаното копие от оригиналния документ, който сте изпратили, към цената се добавя допълнителна такса.

Забележка: Посочените по-долу допълнителни такси важат за 1 документ. Ако имате повече от 1 документ, моля, поискайте обща оферта за такса за разпечатване, подготовка и изпращане на документите:

 С  обикновена поща първа класа  – +6 паунда. Обикновено писмото с превода пристига в срок от 2 дена след изпращането, като по празници може да има забавяне, а около Коледа забавянето може да е значително. При неполучаване на превода клиентът получава безплатно превода в електронен вариант с електронен подпис. Тъй като при този начин на изпращане Royal Mail не гарантира успешното получаване, ако клиентът желае повторно изпращане на хартия, доплаща още 4 паунда.

– При изпращане с получаване срещу подпис – +8 паунда. 

– При изпращане с получаване на следващия работен ден до 13 часа, с възможност за проследяване и получаване срещу подпис – +14 паунда.

– Могат да бъдат уговорени и други начини на изпращане по желание на клиента.

Как става плащането?

Плащането се извършва по банков път, предварително.

За конкретна оферта за цена на превода, както и за други въпроси и уточнения, изпратете копие на документа за превод на [email protected].

Свързани услуги

Сертификат при липсваща здравноосигурителна карта
Проверка и поправка на кредитно досие
Съдействие за съставяне на мотивационно писмо
Кредитен рапорт
Съдействие за съставяне на трудова автобиография – CV
Проверка на договор за наем

Контакти

Социални мрежи

Работно време с клиенти

Контакти

Социални мрежи

Работно време с клиенти