Детски надбавки – Child Benefit (кандидатстване)

Можете да получавате детските надбавки, ако сте отговорни за отглеждането на дете:

 • до 16 годишна възраст
 • под 20-годишна възраст, ако остане да учи в училище или в одобрено обучение за професия

Други ползи от получаване на детските надбавки

–детето е разпознато в системите на UK и след навършване на съответната възраст ще получи автоматично национален осигурителен номер.
–получаващият детски надбавки получава осигурителни кредити за пенсия до 12 годишна възраст на детето;
–може да получавате детски надбавки за дете, дори и да не сте му родител, ако сте отговорни за отглеждането му;
–може да получавате детски надбавки и при по-високи доходи;
–получаването на детски надбавки носи след себе си и други ползи за семейството.

От 6 април 2024 до 5 април 2025 г. ще получавате по:

 • £25.60 на седмица за първо  дете (£110.93 на месец, изплащат се на 4 седмици по £102.40 или £1331 на година);
 • £16.95 на седмица за всяко следващо дете (£73.45 на месец, изплащат се на 4 седмици по £67.80 или £881.40 на година).
 • няма ограничения на броя на децата, за които може да се получават детски надбавки

ПОРЪЧАЙТЕ кандидатстване за детски надбавки, като НАТИСНЕТЕ ТУК

Забележка: Правото да се получават детски надбавки не зависи от това, къде са родени децата. То зависи от имиграционния статут  и от други обстоятелства на хората, които отглеждат детето (децата). Ако не сте сигурни, че имате право да ги  получавате, поръчайте проверка дали имате право на детски надбавки и кой да кандидатства – натиснете тук

ПРОВЕРЕТЕ дали можете да получавате детски и/или други помощи – НАТИСНЕТЕ ТУК. 

Колко струва услугата? 

Изберете кое ниво услуга предпочитате:

1. Кандидатстване без допълнителна помощ – £81,50.Това включва:

 • професионално подготвена молба, отговаряща най-пълно на семейните Ви обстоятелства
 • пълни инструкции как да изпратите молбата и какви съпътстващи документи да добавите
 • ако не говорите английски – допълнителна помощ как да изпратите документите по подходящ начин;
 • пълни инструкции какво да очаквате нататък
2. Кандидатстване с допълнителна помощ – £160. Това включва
– всичко изброено по-горе
– попълване на всички допълнителни бланки и документи, които може да получите след първата молба. Те може да бъдат необходими,  за да бъдете одобрени за детски надбавки.
Забележка: Ако изберете ниво 1, а впоследствие установите, че имате нужда от допълнителна помощ, може да я поръчате тогава срещу допълнително заплащане.

Кога ще започнете да получавате детските?

 • след няколко седмици, ако детето е родено във Великобритания и Вие имате британско гражданство или постоянен статут на уседналост
 • по-късно, ако детето е родено в България и/или Вие нямате британско гражданство или постоянен статут на уседналост. Тогава са необходими по-продължителни проверки и повече документи.
 • независимо от това, колко време отнема разглеждането на документите Ви, при одобрение ще получите със задна дата всички детски надбавки, които Ви се полагат.

Можете да кандидатствате за детски надбавки за всяко дете, за което отговаряте, ако е под 16 годишна възраст или ако учи редовно – до 19 г .

Как и кога се плащат детски надбавки?

Детските надбавки ще получавате в банковата си сметка. Те се плащат веднъж на 4 седмици (при по-дълги месеци получавате 2 плащания в месеца). При някои обстоятелства може да ги получавате всяка седмица.

Ако сте с ниски доходи или временно сте без работа, проверете дали нямате възможност да получавате и друго подпомагане, като поръчате „Проверка на помощите“.

Свързани услуги

Майчинство - Maternity Allowance
Проверка дали имате право на майчинство
Обезщетение при безработица
Универсален кредит – Universal credit
Проверка на помощите

Контакти

Социални мрежи

Работно време с клиенти

Контакти

Социални мрежи

Работно време с клиенти