Обезщетение при безработица

Какво представлява това обезщетение?

Ако сте останали без работа, работите по-малко от 16 часа седмично във Великобритания (Обединеното кралство) и търсите активно работа, може да има възможност да получавате обезщетение за търсещи работа.

То се изплаща на всеки две седмици,  може да бъде поискано самостоятелно или едновременно с универсален кредит (помощ поради ниски доходи).

Основава се на осигурителните вноски, които имате досега. Обикновено това означава, че за да го получите, трябва да сте платили достатъчно осигурителни вноски. Обикновено са необходими осигуровки през последните 2 пълни данъчни години. Могат да се зачетат и осигурителни кредити.

Ако отговаряте на изискванията, това обезщетение може да се получава до 182 дни (6 месеца). След това съществуват други възможности, които ще може да обсъдите с работния си консултант.
Ако получавате едновременно това обезщетение поради безработица и универсален кредит, сумата на това обезщетение ще бъде взета предвид като доход за Universal Credit.

Защо да кандидатствам за това обезщетение?

  • При изчисляването му не се взимат предвид спестявания, капитал, доходите на партньора и др. п. Взимат се предвид плащанията Ви от пенсии.
  • Ще получите финансова подкрепа.  От 6 април 2024 до 5 април 2025 г.  ще получите:
  • до £90.50 на седмица или £392.17 на месец, ако сте навършили 25 г. или
  • до £71.70 на седмица или £310.7 на месец, ако не сте навършили 25 г.
  • Ще получите осигурителни кредити (осигуровки) така, сякаш сте работили. Така ще съхраните осигурителния си стаж, без да плащате за това, ще предпазите държавната си пенсия и може да имате право и на други помощи след това.

Ако имате разходи за наем, можете да кандидатствате и за универсален кредит – подпомагане за хора с ниски доходи тук. 

Ако не сте сигурни дали ще се класирате за тази помощ и дали ще излезе сума за получаване, поръчайте индивидуална проверка на помощите тук. 

Свързани услуги

Майчинство - Maternity Allowance
Проверка дали имате право на майчинство
Детски надбавки – Child Benefit (кандидатстване)
Универсален кредит – Universal credit
Проверка на помощите

Контакти

Социални мрежи

Работно време с клиенти

Контакти

Социални мрежи

Работно време с клиенти