Планирано лечение в България, за сметка на британското здравеопазване по маршрута S2 след 1 януари 2021

Един от въпросите, които често получаваме, е „Как да докажа в България, че плащам осигуровки в UK, за да получа лечение?“(1)

Много наши клиенти споделят, че искат да отидат да се лекуват в България, за да не чакат дълго “на опашка”.

Други са платили здравните си осигуровки за 5 години назад или са платили цената на лечението и сега търсят начини да си възвърнат парите.

В този материал ще разгледаме реда, по който живеещите в UK могат да получат лечение в България (съшото се отнася за други страни от ЕС).

 1. Очевидно, първият начин е, ако сте продължили да плащате здравни осигуровки в България. Няма забрана човек да бъде осигуряван за здравни услуги в повече от една страна от ЕС.
 2. Другият начин е, ако Ви се налага лечението по спешност, защото не може да се приберете в Обединеното кралство. В този случай може да ползвате Европейска здравноосигурителна карта или Глобална здравноосигурителна карта, издадени от Обединеното кралство. Те доказват, че сте осигурени в страната и че имате право на безплатно лечение по спешност или неотложност в държавно здравно заведение или по Здравна каса.
 3. По маршрутите S1 или S2, за сметка на NHS (британското здравеопазване), когато Обединеното кралство не може да проведе съответното лечение в достатъчно бърз срок.

В този материал НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ въпросите за заличаване на здравноосигурителни задължения в България и за получаване на пълен достъп до българската здравна система при преместване в България. Също така, друг случай са хората, живеещи в UK, които са изпратени на работа в страни от ЕС, както и хората, получаващите държавна пенсия от UK, които се местят да живеят в страна от ЕС. В този материал не разглеждаме тези случаи.

Какво е маршрут S2?

Когато човек, който живее в Кралството, не получава лечение в Обединеното кралството достатъчно бързо, може да получи разрешение да отиде за лечение в страна от ЕС, като ползва маршрута S2. Той може да даде право на финансиране от NHS за планирано здравно лечение в държавно лечебно заведение в държава от ЕС или Швейцария.

Схемата S2 може да се ползва само с предварително разрешение на борда на NHS, в чийто обхват живеете. Разрешението се дава индивидуално за всеки конкретен случай и зависи от оценка на Вашето здравословно състояние и Вашите обстоятелства. Ако има неоправдано забавяне на лечението Ви в Обединеното кралство, бордът може да Ви разреши да се лекувате в друга страна за сметка на NHS, ако отговаряте на другите условия.

Схемата S2 може да се ползва само за държавно финансираното лечение в Обединеното кралство, ЕС и Швейцария. Не може да се използва за лечение в частни здравни заведения.

Този маршрут може да се ползва само след предварително одобрение от борд на NHS. По този ред не се разглеждат молби, изпратени, след като лечението вече е проведено.

Разрешението за лечение по този ред се издават за до 3 месеца, като при необходимост могат да бъдат удължени. Одобряват се молби за лечение до 3 месеца предварително, за може да се прецени, че разрешението е актуално спрямо представените документи.

Има определени квалификационни критерии, които трябва да бъдат изпълнени.

Важно: Преди да планирате пътуване в чужбина, проверете насоките на GOV.UK за пътуване в чужбина по време на пандемията на коронавирус (COVID-19) .

Какви са критериите?  

Обичайното Ви местожителство трябва да е в Обединеното кралство и да имате право на лечение в NHS. Българите, които имат статут на уседналост и живеят в UK, обикновено отговарят на това условие.

 •  Исканото лечение да се предоставя от NHS на лице с вашите обстоятелства.
 • ·         Да предоставите писмени доказателства, че сте имали пълна клинична оценка от клиницист (лекар-клиничен специалист) в Обединеното кралство или в друга страна от ЕИП или Швейцария. Становището на медицинския специалист трябва ясно да посочва защо лечението, което търсите, е необходимо във вашите обстоятелства и какъв е според този специалист е медицински обоснованият срок, в рамките на който трябва да се извърши лечението, въз основа на вашите обстоятелства. Медицинският специалист трябва да подкрепи това твърдение, като посочи обективни причини. Писмото трябва да е на официална бланка и не по-старо от 6 месеца преди кандидатстването.
 • Исканото лечение трябва да се предлага в държавно здравно заведение в България или друга страна от ЕИП.
 • Исканото лечение не може да е експериментално и не може да е част от изпитване на лекарство.
 •  Исканото лечение не може да е спешно или неотложно лечение.
 • Здравният борд на NHS трябва да вземе решение, че същото или еквивалентно решение не може да ви бъде предоставено от NHS в рамките на периода от време, който е медицински оправдан.
 •  Ако кандидатствате за S2 за лечение в Швейцария, има изисквания към националността Ви и имиграционния Ви статут.
 • Документите, които трябва да предоставите, трябва да са на английски език или да са преведени на английски.

Обработката на заявлението и вземането на решение може да отнеме до 20 работни дни.  Ако документацията не е пълна при подаването на заявлението или ако се изисква допълнителна информация, решението може да отнеме повече от 20 работни дни.

НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО ЛИ ЩЕ БЪДА ЛЕКУВАН В БЪЛГАРИЯ?

Ако кандидатурата ви по маршрута S2 бъде одобрена, вашето лечение ще бъде осигурено при същите условия на грижи и заплащане, които биха се прилагали за жителите на България.

С други думи, ако живеещите постоянно в България заплащат лично някакви такси, които не се поемат от държавата, ще трябва да ги заплатите лично и Вие.  В някои страни пациентът заплаща лично процент от цената на лечението, поемано от държавното здравеопазване.  Ако сте получили лечение в рамките на такава здравна система, ще се очаква да заплатите същата такса за доплащане като пациент от тази страна. В някои случаи е възможно този процент да Ви бъде възстановен от NHS, но за това трябва да кандидатствате допълнително, след като лечението е минало.

NHS не възстановява разходи за пътуване или настаняване.

Правилата за планирани лечения в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн са малко по-различни

Как да кандидатствам?

За да се финансира вашето здравеопазване по маршрута S2, ще трябва да попълните формуляр за кандидатстване за S2 (планирано лечение), за да кандидатствате за финансиране (PDF, 80 kb) и да кандидатствате за финансиране ПРЕДИ лечението. Поради епидемията от коронавирус (COVID-19) може да има забавяне при получаването и обработката на  документите, затова е най-добре да изпращате документите по имейл. Документите си изпращате като прикачени файлове към имейла Ви.

За различните части на Обединеното кралство (Англия, Шотландия и Северна Ирландия) има различни формуляри за S2 и различни имейли и пощенски адреси, на които трябва да се изпратят молбата и документите.

Този материал е подготвен от Мария Томпсън, консултант в Help4Bg.   Съдействие по този въпрос, както и други услуги и лични консултации може да поръчате, като натиснете тук.

(1)Под лечение може да се разбира операция, физиотерапия или друго лечение.

Контакти

Социални мрежи

Работно време с клиенти