Консултация при напускане на UK

Консултацията е подходяща, когато се каните да се преместите да живеете в друга държава. Преглед на конкретната Ви ситуация и избор на най-подходящи действия за Вас. В зависимост от броя на въпросите си и конкретната Ви ситуация, изберете тази консултация, която ще Ви даде възможност да обсъдите всички въпроси, които Ви интересуват.

До 30 минути


До 1 час


Свързани услуги

Кандидатстване за документ, че сте осигуряван в Обединеното кралство – U1
Кандидатстване за документ за осигурителен стаж от Обединено кралство
Връщане на данъци при напускане на UK

Контакти

Социални мрежи

Работно време с клиенти

Контакти

Социални мрежи

Работно време с клиенти